Zvolte si oblast:

Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektuHodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD
Číslo projektuGG-PDP2-001
Realizátor projektu

Ministerstvo vnitra

Partner projektu z donorského státu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 09/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost

Webové stránky: https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-vykonu-verejne-spravy-v-cr-a-doporuceni-pro-budouci-strategicky-rozvoj.aspx

Celkové způsobilé výdaje projektu

28 050 000 Kč

Schválený grant

28 050 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality služeb poskytovaných veřejnou správou prostřednictvím zhodnocení veřejné správy a veřejných služeb v ČR pohledem mezinárodní organizace OECD, ze kterého vzniknou doporučení pro zlepšení současného stavu.

Proto na žádost České republiky zpracuje OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Přehled o stavu veřejné správy v České republice, zaměřený na veřejné služby. Projekt je navázán na koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa, aby daný přehled našel využití a doporučení OECD mohla být v co největší míře implementována, bude po vytvoření PGR (Public Governance Review) následně připraven Program pro podporu implementace, který v sobě bude zahrnovat odborné vzdělávací workshopy. 

Na těchto workshopech budou za přítomnosti zástupců OECD a zahraničních expertů diskutovány s odbornou veřejností možnosti realizace v PGR navržených doporučení. Na jejich základě vznikne sumář opatření, které bude mít Ministerstvo vnitra připraveny pro konkrétní využití při své strategické a plánovací činnosti, zejména ve vazbě na výše uvedenou koncepci.

Přínosem projektu je posílit důvěru občanů ve veřejné instituce a zlepšit jejich vnímání veřejných služeb, jakož i efektivnější plánování, tvorba a poskytování veřejných služeb pro občany stran veřejných institucí.