Zvolte si oblast:

Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuŘádná správa
Název projektuRozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava
Internetové stránky projektu

https://www.jihlava.cz
https://cs-cz.facebook.com/mestojihlava/

 

Číslo projektuGG-MGS1-006
Realizátor projektu

Statutární město Jihlava

Partner projektu z donorského státu

Město Reykjavík (Island)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: starší lidé, veřejnost, děti a mládež

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 519 894 Kč

Schválený grant

2 519 894 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Předmětem projektu je zkvalitnění a zefektivnění procesu plánování a rozhodování o budoucích aktivitách města, zlepšení budování vzájemně pozitivních vztahů, důvěry a partnerství s občany a zajištění snadného přístupu veřejnosti ke kontrole dosažených výsledků v dané věci.

Cílem projektu je posilování kompetencí zaměstnanců úřadu v dovednostech plánování a vedení veřejných projednání, efektivnímu a transparentnímu nakládání s podněty a komunikace výsledků a dopadů těchto podnětů, větší zapojení veřejnosti do veřejných projednávání (ankety, rozhodování) a navázání spolupráce s městem se zcela jinými zkušenostmi, rozvoj spolupráce s osadními výbory.

V rámci projektu bude nastaven interní systém plánování akcí a anket veřejných projednání, internetové stránky pro veřejnost s přehlednými informacemi o možnostech zapojení se, a dále budou obyvatelé průběžně oslovováni k vzájemnému dialogu. Jihlava chce s veřejností i specifickými cílovými skupinami efektivně diskutovat o stavu města a jeho rozvoji, a proto jsou součástí projektu i akce k tématům či projektům.