Zvolte si oblast:

Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektuZintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu
Číslo projektuGG-PDP5-001
Realizátor projektu

Ministerstvo spravedlnosti

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Justiční akademie
Nejvyšší státní zastupitelství

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2020 – 07/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, organizace občanské společnosti

Webové stránky: https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/

Celkové způsobilé výdaje projektu

25 500 000 Kč

Schválený grant

21 675 000 Kč (85 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšení boje proti korupci pomocí zvýšení povědomí veřejného sektoru o implementaci mezinárodních doporučení a standardů, vyplývajících z hodnocení Skupiny států proti korupci Rady Evropy, Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení a Úmluvě OSN proti korupci, které ČR dlouhodobě vytýkají nedostatečná protikorupční opatření.

Realizátorem projektu bude Ministerstvo spravedlnosti, partnery Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie, díky kterým bude možné zorganizovat školení, workshopy a semináře cílené pro státní zástupce a soudce. Cílovou skupinou projektu jsou soudci, státní zástupci, zaměstnanci veřejné správy i širší veřejnost.
Budou sestaveny nové nebo vylepšeny stávající etické kodexy pro soudce a státní zástupce a dojde k rozšíření povědomí mezi dotčenými subjekty z řad odborné i laické veřejnosti ohledně oznamování korupčních trestných činů a střetu zájmů.

Podstatným přínosem takto koncipovaného projektu je zejména možnost využití nejlepších zkušeností v oblasti prevence korupce včetně střetu zájmů a zlepšení ochrany oznamovatelů, které budou identifikovány prostřednictvím komparativních studií a mezinárodních konferencí.