Zvolte si oblast:

Prohloubení odborných kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace základních informací
  • Aktualizace informací (odkaz na webové stránky)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektuProhloubení odborných kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Číslo projektuGG-PDP4-001
Realizátor projektu

Ministerstvo vnitra

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2020 – 04/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost

Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/financni-mechanismus-ehp-2014-2021.aspx

Celkové způsobilé výdaje projektu

17 827 698 Kč

Schválený grant

17 827 698 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšit efektivitu činnosti NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) v oblastech boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V rozpočtu Policie ČR chybí prostředky k zajištění odpovídajících školení pro policisty činné v boji proti korupci, ale i nejmodernější IT vybavení, jehož technická úroveň by odpovídala aktuálnímu vývoji.

Záměr projektu je rozšířit specialistům NCOZ odborné kompetence a poskytnout IT nástroje, díky kterým budou schopni udržet krok s pachateli trestné činnosti, kteří sami disponují know-how a zkušenostmi, značnými finančními prostředky a využívají pro své aktivity nejmodernější technologie.

Díky projektu dojde ke zvýšení a prohloubení odbornosti pracovníků NCOZ a získání nástroje, který umožní trasování virtuálních měn, využívaných pachateli pro páchání závažné trestné činnost a zároveň bude zvýšen počet odhalených případů legalizace výnosů trestné činnosti.