Zvolte si oblast:

Otevřená správa Zdiby a Koridor D8

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2023 15:00
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŘádná správa
Název projektuOtevřená správa Zdiby a Koridor D8
Internetové stránky projektu

https://obeczdiby.cz/

Číslo projektuGG-MGS1-008
Realizátor projektu

 Obec Zdiby

Partner projektu z donorského státu

Vaksdal (Norsko)

Partner projektu z ČR

Koridor D8

Status

Předpokládaná doba realizace: 06/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: starší lidé, veřejnost, děti a mládež

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 933 405 Kč

Schválený grant

2 933 405 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt obce Zdiby, spolku Koridor D8 a norského partnera, města Vaksdal, je zaměřen na zvýšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy, zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. V České republice se konkrétně jedná o oblast 14 samospráv kolem dálnice D8 na sever od hlavního města Prahy a v Norsku v oblasti města Vaksdal o zkušenosti se změnami v industriální zóně města, obchvatem dálnice a železnice.

Rozrůstající se investiční výstavba jako logistické areály, těžební nebo chemický průmysl, liniové stavby silniční i železniční a letiště jsou významným zdrojem nezvratných změn v krajině, zvýšení dopravy, změn hlukových a emisních podmínek, změny klimatu, vodního režimu v krajině a dalších negativních vlivů. Obce a města jsou nuceny čelit těmto záměrům, zapojovat se do komplikovaných řízení a zároveň vše komunikovat s veřejností a zajišťovat nejen řádnou a komplexní informovanost, ale také podporu či aktivní zapojení občanů do jednotlivých rozhodovacích procesů. Projekt reaguje na potřebu posílení spolupráce místních samospráv a veřejnosti.

Projekt zvyšuje kvalifikaci veřejné správy být kompetentním komunikačním prostředníkem mezi širokou veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a občany v zájmu udržitelného rozvoje daného místa.

Projekt bude realizovat minimálně 13 participačních jednání v malých obcích kolem Prahy, kde se neustále aktivně budují další liniové stavby, jako např. vysokorychlostní trať. Projekt navrhuje nový „proaktivní“ přístup zapojení veřejnosti a samospráv do přípravy těchto velkých staveb.