Zvolte si oblast:

„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 4. 2024 8:00
  • Změna názvu norského partnera (původní Sunne kommuner)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektu„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking
Internetové stránky projektu

https://www.zdravamesta.cz/
https://www.facebook.com/NSZM.CZ   
https://twitter.com/ZdravaMesta  
https://www.instagram.com/zdravamesta/

 

Číslo projektuGG-MGS1-001
Realizátor projektu

Národní síť Zdravých měst České republiky

Partner projektu z donorského státu

Nettverk for helsefremmende samfunn (Norsko)

Partner projektu z ČR

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem
Město Chrudim
Město Litoměřice
Město Prachatice
Město Valašské Meziříčí

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: starší lidé, veřejnost, děti a mládež

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 219 488 Kč

Schválený grant

5 219 488 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce s veřejností na úrovni obcí a regionů. Cílem je usnadnit občanům zapojování do plánovacích procesů v místě, kde žijí, a zároveň rozvíjet know-how v participaci u politiků a pracovníků úřadů.

Přestože české obce v oblasti zapojování občanů urazily kus cesty, je stále co zlepšovat - zejména v systematické práci s veřejností, s obtížněji zapojitelnými skupinami či v hledání nových způsobů, jak oslovit dosud nezapojené. Současně trvá zájem se vzdělávat a mít metodickou podporu, především u nově zvolených politiků či nových úředníků. Vyplývá to ze zkušeností NSZM coby municipální asociace fungující v ČR již 30 let, ale také z průzkumů mezi obcemi i z vybraných dokumentů.

V projektu je připraveno několik skupin aktivit: práce s dětmi a mládeží (plánovací setkání, kulaté stoly, příklady dobré praxe), práce s politiky (sdílení zkušeností v norském i českém prostředí, vzdělávání), inovativní participační aktivity (pocitové mapy, práce s obtížněji zapojitelnými skupinami), metodická a vzdělávací podpora pro obce (školení, semináře, konference).

Napříč všemi aktivitami probíhá spolupráce s norským partnerem - sítí Zdravých měst v Norsku. Společně budou sdíleny osvědčené postupy, inspirace, pořádány studijní cesty či společné semináře. Aktivně budou zapojeni i další partneři z Česka, každý z nich jako referenční místo pro práci s konkrétní cílovou skupinou.