Zvolte si oblast:

Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 12. 2023
  • Aktualizace fáze realizace projektu
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektuZlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území
Číslo projektuGG-PDP1-001
Realizátor projektu

Ministerstvo vnitra České republiky

Partner projektu z donorského státu

Univezita NTNU v Trondheim
Univerzita NOROFF v Kristiansandu
Výzkum institut WNRI v Sogndalu

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.2.2020 - 30.4.2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejné instituce, veřejnost, organizace občanské společnosti, politici (na národní nebo regionální úrovni)

Webové stránky:

https://www.mvcr.cz/clanek/zlepseni-podminek-pro-decentralizaci-a-dostupnost-verejne-spravy-v-uzemi.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/norske-fondy-radna-sprava.aspx
https://twitter.com/vnitro

Schválený grant

34 425 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Současná podoba veřejné správy v České republice a její územní rozložení vychází z historického vývoje. Rozložení úřadů veřejné správy a obecně rozmístění klíčových veřejných služeb je však v některých případech již poměrně nevyhovující a neodpovídá současným potřebám rychle se rozvíjející společnosti.

Ministerstvo vnitra, jakožto předkladatel projektu, usiluje o efektivní rozmístění služeb veřejné správy tak, aby byla co nejvíce dostupná občanům dle jejich potřeb a o upuštění místní příslušnosti v nejvyšší možné míře. Před zahájením projektu proběhly již 3 pilotní studie, jejichž výsledky pomohly s argumentací při tvorbě nového zákona o územně správním členění státu.

Záměrem projektu je formulace návrhů pro vhodnější rozmístění veřejných služeb tak, aby byly respektovány potřeby občanů na jejich dostupnost, a to jak místní, tak časovou. Na základě identifikování každodenních vzorců chování obyvatel (resp. jejich pohybu do zaměstnání, škol, za kulturou, sportem, nákupy apod.) a jejich přirozené koncentrace bude možné formulovat doporučení pro úpravu umístění jednotlivých úřadů veřejné správy a poskytování veřejných služeb obecně. Informace ohledně těchto pohybových proudů bude možné získat díky geolokačním datům mobilních operátorů, které jsou v tomto ohledu zcela jedinečným zdrojem.

Expertní tým, který bude složený ze zástupců žadatele, norských partnerů a dalších expertů z České republiky se znalostí využívání geolokačních dat, definuje podmínky a postupy pro získání potřebných dat od mobilních operátorů, jejich potřebný rozsah a časové období. Tyto vstupy přispějí k vytvoření metodického dokumentu pro práci s těmito tzv. big data. Součástí projektu je veřejná zakázka, na základě které budou pořízena geolokační data. Časový úsek měření bude dostatečně dlouhý na to, aby se zmapoval pohyb občanů a mohl být použit pro zpracování alternativních modelů poskytování služeb a rozmístění úřadů veřejné správy.

Metodický dokument, prostorová analýza a formulovaná doporučení zpracovávané během projektu budou prezentovány klíčovým stakeholderům na relevantních pracovních skupinách a výborech Ministerstva vnitra.

Bilaterální spolupráce:

Zahraničními partnery jsou prestižní vědecká pracoviště, která jsou v projektu zastoupena významnými vědci v oboru. Spolupráce se zahraničními odborníky byla dohodnuta na osobním setkání zástupců Ministerstva vnitra se zástupci jednotlivých výzkumných institucí v Norsku. V rámci realizace projektu budou do jeho příslušných fází vstupovat jednotliví experti, kteří mají s problematikou využití geolokačních dat bohaté zkušenosti. Výměna zkušeností, konzultační činnosti a mentoring jsou hlavním přínosem norských expertů do projektu.

Těmito partnery jsou:

  • Univezita NTNU v Trondheim
  • Univerzita NOROFF v Kristiansandu
  • Výzkum institut WNRI v Sogndalu

 

Výstupy projektu:

Článek o projektu: Unikátní geolokační data. Analýza mobility populace umožní cíleně zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy

Média o projektu: Česká televize, Český rozhlas, iDnes

Ke stažení:

Využití geolokačních dat mobilních operátorů ve veřejné správě (.PDF, 252 kB)

Geolokační data mobilních operátorů - prezentace (.PPTX, 69265 kB)