Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ15 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení efektivity v zacházení s vězni ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení kvality zacházení s vězni ve věznicích v rámci Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na rekvalifikaci vězňů před propuštěním z věznice Příbram v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘.