Zvolte si oblast:

CZ15 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 9. 6. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizace názvu programu, alokací
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktu pro Partnera Programu
  • Změna kontaktu za Ministerstvo spravedlnosti
  • Přidání závěrečných zpráv
  • Změna kontaktních adres

Obecné informace o Programu CZ15 Spolupráce v justici

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ15
NÁZEV PROGRAMU BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE V JUSTICI / NÁPRAVNÉ SLUŽBY VČETNĚ ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ
ČÍSLO PROGRAMU CZ15
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cílem programu je spravedlivější a účinnější soudní systém a vylepšený systém nápravné služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva. Program kombinuje dvě programové oblasti; budování kapacit v justici a nápravné služby, a tím dosáhne v rámci tří hlavních oblastí justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), Probační a mediační služba a vězeňská služba. Program bude zlepšovat účinnost soudního systému, zvyšovat kompetence pracovníků v rámci mediační služby a vězeňské služby, překonávat problémy spojené s přeplněností věznic, větší zaměření na zranitelné skupiny ve věznicích a zlepšení schopností vězňů.

Alokace Programu 4 928 000 EUR 130 592 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Vlastimil Vaněk
Tel.: +420 257 044 593
E-mail: vlastimil.vanek@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Mgr. Hana Hrazdirová
Tel.: +420 257 044 566 
E-mail: hana.hrazdirova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

PhDr. Jitka Soudková
Tel.: +420 257 044 552
E-mail: jitka.soudkova@mfcr.cz

Partner Programu Ministerstvo spravedlnosti ČR
Odbor evropských programů
Kontaktní osoba

Ing. Alice Matysová, DiS.
Odbor evropských programů
Tel.: +420 221 997 205
E-mail: amatysova@msp.justice.cz

Partner na úrovni Programu z donorského státu Council of Europe (COE)
Kontaktní osoba

Council of Europe (COE)
Sopho Gelashvili
Tel.: + 33 388 413 180
E-mail: sophio.gelashvili@coe.int

Hlavní cíl Programu Cílem programu je spravedlivější a účinnější soudní systém a vylepšený systém nápravné služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva.
Programové oblasti Budování kapacit a spolupráce v justici předem definované projekty
Alokace: 65 296 000 CZK
Nápravné služby včetně alternativních trestů předem definované projekty
Alokace: 65 296 000 CZK
Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: dva kontaktní semináře na hledání partnerů pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.

Alokace: 1 958 880 CZK / 73 920 EUR
Brožura
Zprávy o programu