Zvolte si oblast:

Udělení grantu na realizaci předem definovaného projektu Probační a mediační služby v rámci Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 3. července 2014 byla Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ15 schválena dotace ve výši 8 885 528 Kč na realizaci předem definovaného projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“. Projekt je financován z Norských fondů 2009 - 2014. Příjemcem grantu je Probační a mediační služba České republiky (PMS). Projekt je realizován v partnerství s Nápravnou službou Norska (Correctional Service Norway).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetence úředníků a asistentů PMS v oblasti všeobecných dovedností i jednotlivých specializací. Za tímto účelem bude vytvořen a realizován systém dalšího vzdělávání těchto pracovníků. Prostřednictvím komplexu vzdělávacích kurzů bude dbáno na posilování kvality spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a PMS, zejména v oblasti přípravy podmínek pro aplikaci alternativních trestů, posilování kvality při poskytování programů restorativní justice či posilování kvality práce s obětmi trestné činnosti. Výsledkem projektu bude sto nově vyškolených osob z řad úředníků a asistentů Probační a mediační služby. Pro účastníky školení rovněž vzniknou desítky studijních materiálů a metodik, stejně jako bude poskytnuta supervize třiceti lektorům odborných vzdělávacích kurzů.

V rámci spolupráce s Nápravnou službou Norska budou realizovány studijní cesty za účelem výměny zkušeností ve specifických oblastech, jako jsou např. mediační praxe, elektronický monitoring odsouzených, práce s obětmi trestné činnosti či domy na půl cesty.

Díky získání nových znalostí a dovedností pracovníků PMS tak projekt přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti české justice a zároveň k posilování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norským královstvím.