Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu na rekvalifikaci vězňů před propuštěním z věznice Příbram v Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘.

Projekt zahrnuje vytvoření prostorových i reedukačních podmínek (prostory a materiálové vybavení) s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy (rekvalifikační kurzy - jedná se o odbornou profesní přípravu odsouzených) a dalšího zacházení ve vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivitách a pracovních činnostech, které podpoří a napomohou k jejich soběstačnému životu po propuštění v souladu se zákonem.

Celkový rozpočet projektu je 13 959 008 CZK.