Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení kvality zacházení s vězni ve věznicích v rámci Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘.

Projekt je primárně zaměřen na zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami ve věznicích a vazebních věznicích. Posiluje oblast programovou, personální a poskytování určitých služeb. První oblastí je podpora rozvoje cílených a strukturovaných programů pro odsouzené. Druhou oblastí je snižování socio-kulturní, právní a jazykové bariéry, a tím i riziko diskriminace u zranitelné skupiny vězněných osob cizinců. Třetí oblastí je posílení systematického a koncepčního celoživotní vzdělávání pracovníků Vězeňské služby s důrazem na průběžné odborné vzdělávání.

Celkový rozpočet projektu je 16 135 983 CZK.