Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ15 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na rekvalifikaci vězňů před propuštěním z věznice Příbram v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení kvality zacházení s vězni ve věznicích v rámci Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení efektivity v zacházení s vězni ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“.