Zvolte si oblast:

Avízo: Zahajovací konference představí dotační program „Ohrožené děti a mládež“ financovaný z EHP fondů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 24. června 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce uskuteční Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů 2009-2014. V rámci Programu CZ04 budou podpořeny projekty zaměřené na de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a zapojování dětí a mládeže do rozhodovacích procesů. V rámci programu je od konce května 2014 realizován i předem definovaný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který ve spolupráci s norským partnerem vytvoří novou sjednocující právní úpravu v oblasti ochrany a podpory rodin a dětí. Celková finanční alokace programu je téměř 114 milionů Kč, které budou rozděleny krajům, obcím, neziskovým organizacím a církevním právnickým osobám.

První výzva programu byla vyhlášena 17. června 2014 a je určena krajům a obcím pro vypracování komplexních a udržitelných transformačních plánů, jejichž cílem bude snížit počet dětí umisťovaných do ústavní péče a zároveň posílit síť dostupných ambulantních služeb. Druhá výzva určená neziskovým organizacím a církevním právnickým osobám zaměřená na konzultativní mechanismy bude vyhlášena na začátku července 2014.

Cílem konference je oficiální zahájení Programu a jeho představení všem zainteresovaným subjektům. Při příležitosti zahajovací konference proběhne v odpoledních hodinách seminář pro žadatele určený zájemcům o grant (budoucím žadatelům z řad krajů a obcí) v rámci již vyhlášené otevřené výzvy na de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti, kteří se mohou blíže seznámit s cíli Programu, způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant. Seminář pro žadatele je organizován partnerem programu, Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pro zástupce médií se bude konat od 11:00h tisková konference za účasti zástupců Velvyslanectví Norského království, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Datum a čas: 24. 6. 2014, 10:00 – 12:15h
Místo: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 37/23, 118 00 Praha – Malá Strana
Tisková konference: 11:00 – 11:15h
Kontakt pro přihlašování zástupců médií: Ing. Radek Ležatka, Tiskové oddělení MF, radek.lezatka@mfcr.cz, tel.: 257 042 346