Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti "Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“

Hlavním cílem Programu je zastavení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do odvětvových politik a právních předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15:00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese eeagrants@mzp.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Základní informace - Metodické dokumenty.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách spravovaných Ministerstvem životního prostředí.

Dokumenty ke stažení:

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - CZ02 (.PDF, 205 kB)

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - CZ02 (související dokumenty) (.ZIP, 955 kB)

OBSAH:

  • Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - movitý majetek
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - nemovitý majetek
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR
  • Partnership Statement
  • Pokyn pro žadatele CZ02
  • Prohlášení o financování projektu
  • Prohlášení o partnerství