Zvolte si oblast:

CZ02 Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 6. 2017
  • Aktualizována kontaktní osoba.
  • Aktualizován podpis dohody o programu.
  • Aktualizována alokace Programu, Programových oblastí a Bilaterální spolupráce v CZK
  • Kontakty aktualizovány
  • aktualizace kontaktů CFCU
  • aktualizace kontaktu: Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení
  • aktualizace kontaktu: Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení
  • Přidání ročních zpráv
  • Přidání brožury Programu
  • Změna jména, kontaktní osoby a MŽP

Obecné informace o Programu CZ02 pro Životní prostředí

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ02
NÁZEV PROGRAMU BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
ČÍSLO PROGRAMU CZ02
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů.
Alokace Programu 18 420 000 EUR přibližně 488 130 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 5. 2. 2014
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Tomáš Tesař
Tel.: +420 257 044 564
E-mail: tomas.tesar@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Mgr. Hana Jeřábková Pátrová
Tel.: +420 257 042 643
E-mail: hana.patrova@mfcr.cz

Ing. Tomáš Masák
Tel.: +420 257 043 409
E-mail: tomas.masak@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Ing. Tomáš Hejna
Tel.: +420 257 043 277
E-mail: tomas.hejna@mfcr.cz

Mgr. Pavel Hruška
Tel.: +420 257 044 388
E-mail: pavel.hruska@mfcr.cz

Partner Programu

Ministerstvo životního prostředí ČR

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů

Kontaktní osoba Ing. Monika Suchopárková
Tel.: +420 26712 2887
E-mail: monika.suchoparkova@mzp.cz
Partner na úrovni Programu z donorského státu Norwegian Environment Agency (NEA)
Kontaktní osoba

Svein Terje Båtvik
Tel.: +47 73 58 05 00
E-mail: svein.terje.batvik@miljodir.no

Hlavní cíl Programu Zastavení ztráty biodiverzity
Programové oblasti Biodiverzita a ekosystémové služby otevřená výzva
- předem definovaný projekt
- malé grantové schéma
Alokace: přibližně 293 298 502 CZK
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí -  otevřená výzva
Alokace: přibližně 73 324 652 CZK
Adaptace na změnu klimatu -  otevřená výzva
Alokace: přibližně 73 324 652 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace přibližně 7 321 950 CZK / 276 300 EUR
Brožura
Zprávy o programu