Zvolte si oblast:

CZ02 Aktuality

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ02. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Aktualizováno

4. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ02

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 4. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ02 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Mezinárodní konference UrbanAdapt

Mezinárodní konference s celým názvem "Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení", se uskuteční 17. - 18. října 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy.

Aktualizováno

Konference Mokřady v zemědělské krajině

V Českých Budějovicích se ve dnech 11.-16. října konala konference s názvem Mokřady v zemědělské krajině: současný vývoj a perspektivy v Evropě.