Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant - Malé grantové schéma

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.

Od 26. května do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“).

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče, na tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy a přípravu odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.

Konkrétní druhy, jichž se budou žádosti týkat, jsou specifikovány ve výzvě, stejně jako oprávnění žadatelé. Maximální výše podpory jednoho projektu je 5 300 000 Kč, přičemž celková výše grantu může dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu.
Text výzvy, Pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a podrobnosti o informačních seminářích naleznete na http://mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska.