Zvolte si oblast:

Závěrečná konference Programu CZ02 „Biodiverzita, monitoring a změna klimatu"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Při příležitosti této závěrečné konference se sešli zástupci Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Velvyslanectví Norského království v Praze, spolu s příjemci grantů a partnery projektů, aby shrnuli dosavadní výsledky programu a diskutovali, do jaké míry se podařilo dosáhnout všech stanovených cílů. Konference se také stala místem pro vzájemné sdílení zkušeností, kterých bude využito pro zlepšení dalšího, právě připravovaného období EHP a Norských fondů v České republice.

Na konferenci byli také přítomni zástupci partnerské organizace - Norské agentury pro životní prostředí, kteří se velkou měrou podíleli na přípravě a úspěšné realizaci celého Programu.

Zde naleznete prezentace z konference včetně její agendy:

Dokumenty ke stažení