Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ07 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Výsledky otevřené výzvy Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil výsledky výzvy na projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce v rámci EHP a Norských fondů.

Vydáno

Informační semináře v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07

V návaznosti na vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program na spolupráci škol a stipendia/ Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia“ pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 - informační semináře.

Vydáno

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.).