Zvolte si oblast:

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuOhrožené děti a mládež ve Zlínském kraji
Číslo projektuEHP-CZ04-OV-1-004-01-2014
Příjemce

Zlínský kraj

www.kr-zlinsky.cz

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexních plánů transformace pobytové péče zejména pro děti do 3 let v systém efektivní a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb. Transformační plány budou zpracovány pro dvě zařízení typu dětský domov pro děti do 3 let a jeden dětský domov - školské zařízení. Plánované snížení pobytové kapacity služeb pro ohrožené děti zapojených do transformace bude minimálně 50 %.

Průběžnou aktivitou po celou dobu realizace projektu bude komunikační strategie, která bude zaměřena na odbornou veřejnost (orgány sociálně právní ochrany, pracovníky ústavních zařízení atd.) Cílem bude seznámit tuto cílovou skupinu procesem deinstitucionalizace a s důvody, proč dochází ke změně systému péče o ohrožení děti, záměrem a jednotlivými kroky projektu. Komunikační strategie bude zaměřena rovněž na pracovníky zařízení zapojených do zpracování transformačních plánů.

Cílem bude, aby všichni klíčoví držitelé rozhodovacích pravomocí rozuměli záměru projektu, tomu, proč se projekt realizuje, měli obecné povědomí o procesu deinstitucionalizace a souhlasili s ním.

Dne 3.6.2016 byla schválena dodatečná aktivita, která si klade za cíl vytvoření vhodných materiálně-technických podmínek pro efektivní poskytování služeb (zpracování technických dokumentací), vytvoření podrobných popisů služeb jednotlivých zařízení a získání potřebných kompetencí pracovníků systému péče o ohrožené děti.

Schválený grant

7 794 539 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2017