Zvolte si oblast:

Rodinné kruhy na Vysočině

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuRodinné kruhy na Vysočině
Číslo projektu---
Příjemce

TREMEDIAS, z.s.

 

Popis projektu

Tento projekt zavádí nové metody sociální práce s dítětem v podobě podpory jeho rozhodovacích procesů a jeho postavení v rodině a ve společnosti v souladu s platnou legislativou. Zavedením rodinných kruhů do sociální práce s dítětem, potažmo jeho rodinou, posiluje jeho postavení jak v úzké rodině, širší rodině a také na OSPODu. Je brán zřetel na jeho názor a je podporováno jeho vyjádření k věcem, které se ho týkají. V procesu rodinných kruhů vystupuje dítě s podporou podpůrné osoby, která je jeho jakýmsi klíčovým důvěrníkem. Celý proces rodinných kruhů facilituje nezávislý facilitátor, který umožňuje vytvářet bezpečný prostor pro dítě a celou širší rodinu, která společně s dítětem hledá řešení ve své situaci s využitím svých vlastních zdrojů. Výstupem této aktivity bude metodika rodinných kruhů. Dítě samo může oslovit naši organizaci, potažmo klíčové osoby, nebo rodina, k využití rodinných kruhů k řešení složitých životních situací. Dalším zdrojem, který může využívat tento nástroj pro práci s klienty jsou sociální pracovníci OSPOD, kteří dostanou potřebné informace o tomto nástroji a také získají dovednosti, jak tento nástroj nabízet dětem, potažmo jejich rodinám. Aby bylo možné zavést metodu rodinných kruhů v našem prostředí, bude čerpáno ze zkušeností ze Slovenska. Realizační tým projektu ze zúčastní stáže na Slovensku u partnerů, kteří mají s realizací tohoto nástroje zkušenost. Tento nástroj tak bude přenesen a bude vycházeno z jeho předností a zkušeností s jeho aplikací na Slovensku. Další aktivita, která zapadá do koncepce projektu je využití možnosti podpůrné osoby u dětí, aby se mohly podílet na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají. Podpůrná osoba je odborník na práci s dítětem, který s dítětem naváže kontakt a s dítětem spolupracuje. Je prostředníkem pro sdělování názorů dítěte. Může dítě doprovázet na úřady. Současně mu zprostředkovává srozumitelným způsobem informace, které se ho týkají. Oslovit klíčového pracovníka o tuto službu může dítě, potažmo rodiče, nebo sociální pracovník za jasně stanovených podmínek v souladu s legislativou upravující práva dítěte a jeho postavení ve společnosti. Konkrétní příklad vyjádření dítěte k věcem, které se ho týkají je např. v případech rozvodu rodičů, kdy je třeba pro dítě vytvořit bezpečné prostředí pro to, aby mohlo vyjádřit svůj názor, který bude slyšen. Možné je i řešení jiných konfliktů v rodině, problémů ve škole nebo jiných výchovných problémů.

Schválený grant

1 500 051 CZK