Zvolte si oblast:

O dětech s dětmi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuO dětech s dětmi
Číslo projektu---
Příjemce

Ratolest Brno, o.s.

www.ratolest.cz

Popis projektu

Předkládaný projekt reaguje na potřebu chránit práva dětí, zejména pak tzv. participační práva, a současně vyvíjet aktivity vedoucí k bezpečnému zapojování dětí do rozhodovacích procesů, které se jich dotýkají. Projekt se soustředí především na rozhodovací procesy v rámci metody případových konferencí, realizovaných pod záštitou OSPOD. Hlavním cílem projektu je tedy zapojení dětí do rozhodovacích procesů, které se jich dotýkají, a to skrze případové konference jakožto efektivní nástroj multidisciplinární spolupráce a ochrany práv dětí žijících v rodinách nacházejících se v obtížné životní situaci.

Projekt cílí primárně na děti nacházející se v obtížné životní situaci, sekundárně pak na jejich rodiny a také pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), jež jsou do řešení situace rodiny zapojeni.

Na základě dlouholeté praxe Ratolesti Brno při práci s dětmi a jejich rodinami vnímáme potřebu podpořit příležitosti vedoucí k tomu, aby se záležitosti o dětech, řešily s dětmi, jelikož jako kterýkoli další subjekt mají právo na vyjádření svých přání a názorů a ovlivnění tak vývoje věcí.

Stanoveného cíle projektu chceme dosáhnout realizací především následujících aktivit: individuální a skupinová práce s dětmi, práce s jejich rodinami, interdisciplinární spolupráce s pracovníky OSPOD. Naším záměrem není přebírat kompetence, které náleží OSPOD, dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, nýbrž vzhledem k vytíženosti OSPOD býti nápomocní s přípravou dětí a rodin na proces případové konference a tím podpořit efektivitu a bezpečnost daného nástroje práce. Dále je naším záměrem dobrou praxi šířit, což se bude dít skrze aktivity – tvorba metodiky a video spotů s tématikou bezpečného zapojování dětí do procesu případové konference a dále pak jejich rozšíření a prezentace s využitím direct mailů a kulatého stolu, který projekt uzavře. Na realizaci projektu se budou podílet v prvé řadě 4 sociální pracovníci a psycholog s podporou supervizora, metodického vedení, facilitátora případových konferencí a též pracovníků podílejícími se na managementu projektu.

Hlavní cílem dodatečných aktivit (schválených v červnu 2016) je prohloubení kvality při práci s dětmi, rodinami a dalšími subjekty, s nimiž se klienti dostávají do kontaktu. To se bude dít v rámci: (1) Přímé práce s klienty, (2) Vzděláváním realizačního týmu.

Schválený grant

1 712 051 CZK