Zvolte si oblast:

Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuOsvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči
Číslo projektu---
Příjemce

Kruh rodiny, o.p.s.

www.kruh-rodiny.cz

Místní partner projektu

Nadační fond J&T

Popis projektu

Projekt realizuje informační a osvětovou kampaň zaměřenou na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči (NRP). Konkrétně se bude zabývat tématy vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte (zejména články 3, 9, 16, 20, 23, 25 a 28)se zvláštním přihlédnutím k problematice NRP a pozice dítěte v NRP. Věk primární cílové skupiny bude 12 – 18 let, proto se bude komunikovat přes interaktivní aplikace a videospoty, které ilustrují témata dětských práv na reálných situacích typických pro život v NRP. Kampaň kromě dětí v NRP osloví pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost. Bude využíván virtuální a reálný prostor a proto, že se jedná o specifickou cílovou skupinu, kampaň bude pojatá co nejadresněji v těsné spolupráci s klíčovými sociálními pracovníky neziskových organizací určených pro výkon SPOD, které náhradní rodiny doprovázejí a poskytují jim návazné služby. Kampaň proběhne ve třech vlnách: 1. Letáková akce – kdy doručí žadatel, partner a partneři doprovázejících organizací dětem a výše zmíněným dospělým cca 9000 ks letáků. 2. Online kampaň – letáky budou odkazovat na webové stránky s komunikační platformou (prolink na Facebook fan stránky pro sdílení názorů) a edukační platformu (videospoty, testy a texty o právech v NRP). Spoty budou doplněny „balíčkem“ otázek a témat pro diskuzi dětí s pěstouny, teoretickou částí o dotčeném tématu (legislativní ukotvení) zpracovaném zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé a testovací částí, ve které si děti i s pěstouny budou moci zábavnou formou otestovat to, zda danému tématu porozuměli. Pro zvýšení motivace bude správné vyplnění testu pro děti vstupenkou do soutěže o zajímavé ceny (tablet, flashky, poznámkový blok apod.)edukačního charakteru brandované názvem (odkazem na web stránky) kampaně. 3. Osobní kampaň – web bude dále odkazovat na možnost osobní komunikace, a to Zelenou linku – on-line poradnu pro individuální dotazy, která bude nástrojem pro řešení konkrétních problémů nebo dotazů cílových skupin. Informační kampaň bude probíhat v několika etapách – klíčových aktivitách:1) Příprava odborných podkladů a nástrojů komunikace. V rámci této aktivity se odborný tým vytvoří základ pro komunikační nástroje a zpracuje vzdělávací obsah webových stránek; bude připraven detailní komunikační plán, kreativní koncepty (grafické návrhy, scénáře, produkce) pro komunikační nástroje (web/facebook, letáky/plakáty, internetové bannery a videospoty), na které bude navazovat fyzická příprava těchto nástrojů. Vytvořený obsah následně redaktoři webu a facebooku implementují. 2) Spuštění a realizace kampaně.

Na začátku bude převažovat marketing formou „word of outh“ (šeptanda) založená na osobních setkáních a přímých dialozích pracovníků žadatele, partnera a doprovázejících organizací s CS, přičemž budou rozdány letáky a plakáty, na co naváže direct mailing na kontakty v databázi žadatele a partnera a bannerová kampaň na internetových stránkách žadatele, partnera a doprovázejících organizací. Doplní je reklama na facebooku, propagace a šíření povědomí o kampani na všech akcích realizovaných žadatelem a partnerem s přesahem na akce pořádané neziskovými organizacemi a orgány OSPOD, které se do kampaně zapojí. Vše bude odkazovat na web. Krom webu bude spuštěna fan page na facebooku a on-line poradna (Zelená linka), vše bude aktualizováno. Web nabídne zábavný test pro děti, které ho absolvují, získat buď zajímavé ceny, nebo budou za odměnu pozvány na některou z akcí, které pořádá žadatel nebo partner projektu. 3) Vyhodnocení kampaně – proběhne formou průzkumu, který bude měřit dopad kampaně následným kvalitativním výzkumem. Zaměří se na reprezentativní vzorky vybraných cílových skupin kampaně a bude zkoumat, zda je kampaň oslovila (zda ji zaregistrovaly a v jaké míře), změnila jejich postoje, dodala potřebné informace a dala podnět k tomu, aby se více zajímaly o problematiku práv dětí.

Schválený grant

2 265 242 CZK