Zvolte si oblast:

Hlasy ohrožených dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuHlasy ohrožených dětí
Číslo projektu---
Příjemce

Ašta šmé, o.s.

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o právech dítěte a situaci ohrožených dětí a prohloubit zájem široké veřejnosti o toto téma. V rámci projektu vytvoříme třísetstrannou dokumentární komiksovou trilogii, sestávající ze tří autentických biografických příběhů ohrožených dětí a uskutečníme doprovodnou mediální kampaň, která bude prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí, inzerce, tiskových zpráv a dalších propagačních akcí informovat širokou veřejnost o publikaci i obecně o právech dětí, a popularizovat je. Základ projektu představuje tvorba a publikování komiksové trilogie. Ta bude vznikat nahráváním životních příběhů skutečných osob - ohrožených dětí nebo mladých lidí, kteří v dětství prošli náhradní ústavní a rodinnou výchovou. Ti se stanou nejen vypravěči, ale i spolutvůrci komiksu a budou se moci podílet i na výsledné podobě komiksu. Budou vyprávět o svém životě v původní rodině i v různých rodinných i institucionálních prostředích, v nichž pobývali následně. Zaměříme se také na přechody z jednoho prostředí do druhého, a na to, jak je prožívali, nakolik a jakým způsobem bylo tehdy přihlíženo k jejich potřebám, postojům a právům, a jak tuto zkušenost reflektují dnes. Skrze komiks se jejich hlasy dostanou k široké veřejnosti. Téma práv dětí, resp. jejich porušování, bude integrální součástí těchto příběhů. Budeme se věnovat nejlepšímu zájmu dítěte, omezení ústavní výchovy a standardům kvality náhradní péče. Právo dítěte na účinné zapojení v rozhodovacích procesech bude v příbězích nejen důležitým tématem, ale samotnou optikou příběhů. Komiks vyjde v tištěné i elektronické podobě a bude se šířit ke čtenářům za sníženou cenu skrze klasickou distribuční síť, značná část výtisků bude darována knihovnám (veřejným, školním, dětským domovům). A ktivity komiksu budou doprovázeny webovou a facebookovou stránkou, na kterých bude sekce pro propagaci projektu, jeho ideových východisek i obecně tématiky práv dítěte.

Dodatečná aktivita (schválená v červnu 2016) bude sestávat z realizace 3 nových aktivit a z prohlubování některých stávajících aktivit. Dojde k posílení diseminace výstupů projektu formou organizování besed s hrdiny a autory komiksu v dětských domovech, seminářů na vysokých školách a vyšších odborných školách a pořádáním veřejné debaty na téma hlasů ohrožených dětí v naší společnosti a výstavy komiksu. Aktivita má za cíl posílit svůj záměr přiblížit nevyslyšené hlasy a neznámé osudy ohrožených dětí prostřednictvím vytvoření a vydání další, čtvrté komiksové knihy. Vedle toho dojde k uspořádání literární soutěže, do níž budou přizvány děti žijící v zařízeních ústavní výchovy, děti, které takovými zařízeními prošly, děti, které žijí v náhradní rodinné výchově, ale také pěstounští rodiče, vychovatelé v dětských domovech, sociální pracovníci a další zainteresované osoby.

Schválený grant

2 045 880 CZK