Zvolte si oblast:

Nebojte se nás zaměstnat!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuNebojte se nás zaměstnat!
Číslo projektu3610036
Příjemce

Vrátka, o.s.

http://www.vratka.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na ochranu lidských práv a obranu proti diskriminaci, kterou zažívají osoby se zdravotním postižením při hledání pracovního uplatnění. Chceme jim nabídnout ověřené nástroje a možnosti, které je nejen v této oblasti poučí o jejich právech, ale umožní jim zároveň se vzdělat a zvýšit své šance na trhu práce. Projekt rovněž pracuje se zaměstnavateli, studenty a učiteli, sociálními pracovníky a veřejností. Důraz bude kladen na komunikaci se zaměstnavateli. Budeme chtít nastavit dílčí opatření v této oblasti ve spolupráci s místním úřadem práce a Okresní hospodářskou komorou.

Schválený grant

1 192 616 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 29.2.2016