Zvolte si oblast:

Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuMosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh
Číslo projektu3610034
Příjemce

InBáze

http://www.inbaze.cz

Partner

Městská knihovna v Reykjaviku

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je posílit multikulturní prostředí v ČR, zejména v Praze, která je městem s největším počtem cizinců v ČR. Dílčími cíli je prevence vytváření a odbourávání negativních postojů k cizincům, podpora majoritní společnosti v toleranci a solidaritě vůči cizincům a zvýšení kulturních a historických znalostí o ČR u cizinců. Předpokládáme přímé zasažení cca 2500 Čechů, 1800 migrantů z tzv. třetích zemí a 1000 migrantů z dalších zemí.Projekt má pět hlavních aktivit a zahrnuje výměnu zkušeností s interkulturním oddělením Městské knihovny v Reykjaviku.

Schválený grant

1 521 175 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016