Zvolte si oblast:

CZ03 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 16. 10. 2014
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Webové stránky programu
  • Aktualizace alokací
  • Aktualizace Alokace programu

Obecné informace o Programu CZ03 pro Nestátní neziskové organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ03
NÁZEV PROGRAMU FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ČÍSLO PROGRAMU CZ03
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE FNNO je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji.
Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.
Alokace Programu 11 369 191 EUR přibližně 301 283 562 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána dne 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu Nadace rozvoje občanské společnosti
Alexandra McGehee
T +420 227 217 255
E-mail: alexandra.mcgehee@nros.cz
Kontaktní osoba

Nadace Partnerství
František Brückner
T: +420 515 903 115
E-mail: frantisek.bruckner@nadacepartnerstvi.cz

Webové stránky programu: www.fondnno.cz

Partner Programu Program nemá Partnera.
Kontaktní osoba
Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji
Programové oblasti Fond pro nestátní neziskové organizace otevřené výzvy
Alokace: přibližně 205 060 852 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář a otevřená výzva pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace: přibližně 3 953 641 CZK/ 149 194 EUR