Zvolte si oblast:

Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života
Číslo projektu3610046
Příjemce

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

http://www.cestadomu.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tématu důstojného konce života, paliativní péče, právech umírajících, a přispět tak k detabuizaci tohoto tématu a k lepší dostupnosti informací o paliativní péči. Cíle projektu bude dosaženo dalším vzděláváním lékařů a zdravotnického personálu v dané problematice, vydáním a distribucí nových informačních materiálů, sdílením zkušeností se zakládáním a provozováním mobilního hospice, rozšířením služeb bezplatné Poradny, podporou nových iniciativ v regionech a zapojováním představitelů místních samospráv do diskuse.

Schválený grant

1 708 317 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016