Zvolte si oblast:

Známe se?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuZnáme se?
Číslo projektu3610032
Příjemce

Charita Olomouc

http://www.olomouc.charita.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Realizací aktivit projekt reaguje na napjatou situaci ve společ., jeho cílem je zvýšit nabídku osvětových aktivit pro žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ, VŠ zejména pedagogických oborů a tímto přispět k vyšší informovanosti a odbourání předsudků, mýtů vůči romské menšině, a to prostřednictvím nabídky interaktivních workshopů a besed, prezentací pozit. příkladů a putovní fotog. výstavy. Dílčím cílem je zapojení roms. menšiny do realizace jednot. aktivit. Celkem bude realizováno 20 workshopů pro ZŠ, 12 besed v SŠ, VOŠ, VŠ, 4 výstavy fotografií a vznikne materiál prezentující poz. příklady z řad Romů.

Schválený grant

763 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016