Zvolte si oblast:

Schválené projekty v Programu CZ03

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci první otevřené výzvy Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ bylo schváleno 91 projektů neziskových organizací. Projekty jsou zaměřeny na několik prioritních oblastí: Ochrana lidských práv a multikulturalismus, Genderová rovnost, Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

Celková hodnota poskytnutého grantu činí 139 450 815 CZK.

Pro více informací o projektech a příjemcích grantů navštivte stránky Nadace rozvoje občanské společnosti.