Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ03 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Semináře pro žadatele v Programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace

V rámci druhé výzvy pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci (Zprostředkovatel programu) s Nadací Partnerství semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z prostředků EHP fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Vyhlášení druhé otevřené výzvy v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti (Zprostředkovatel Programu CZ03) a Nadace Partnerství vyhlašují dne 1. 10. 2014 druhou otevřenou výzvu k předkládání žádostí do Programu Fond pro nestátní neziskové organizace financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Vydáno

Schválené projekty v Programu CZ03

V rámci první otevřené výzvy Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ bylo schváleno 91 projektů neziskových organizací.

Vydáno

Konference k bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti – Zprostředkovatel Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ pořádá dne 23.9.2014 konferenci, jejímž cílem je přispět k posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Aktualizováno

Fond pro nestátní neziskové organizace (CZ03) – 1. výzvy k předkládání žádostí (aktualizováno)

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, zprostředkovatel Programu CZ03, vyhlašují 1. výzvy k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 24. 3. 2014 v 16.00 hod.