Zvolte si oblast:

Konference k bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ03

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nadace rozvoje občanské společnosti – Zprostředkovatel Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ pořádá dne 23.9.2014 konferenci, jejímž cílem je přispět k posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Konference je určena pro zástupce českých NNO, kteří mají zájem o bilaterální partnerství.

Pro více informací navštivte stránky Nadace rozvoje občanské společnosti.

Program konference naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení