Zvolte si oblast:

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuPodpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni
Číslo projektu---
Příjemce

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Místní partner projektu

Centrum pro dopravu a energetiku
Integra Consulting s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro otázky životního prostředí
Zelený kruh

Popis projektu

Projekt reaguje na situaci, kdy Česká republika schválí a posléze bude mít za úkol implementovat Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, avšak v Česku pro úspěšnou implementaci takové strategie chybí některé základní předpoklady. Projekt se zaměřuje především na řešení dvou takových předpokladů: informovanost široké veřejnosti a informovanost a připravenost veřejné správy pro realizaci smysluplných adaptačních opatření.

Domníváme se, že česká veřejnost v tomto momentě trpí nedostatkem odborně ověřených, srozumitelných a jednoduše přístupných informací o tom, co změna klimatu je a jak je možné na vzniklé situace v České republice reagovat. Kvůli specifickému kontextu tématu v ČR projekt věnuje velkou pozornost nastavení komunikačních nástrojů a obsahů. Vzniklá komunikační kampaň se bude opírat nejen o chybějící věcné informace, ale zohlední také možné bariéry u české veřejnosti ve vztahu k tématu adaptace na změny klimatu, které dosud nebyly zkoumány a které by mohly úspěšnou realizaci informační kampaně ohrozit. Projekt tedy zahrnuje kampaň sestávající z vytvoření centrálního webového rozhraní, sběr a diseminaci příkladů dobré praxe v adaptačních opatřeních z regionů, soutěž o adaptační opatření roku, regionální kulaté stoly určené k diskuzi možností adaptace v daném regionu mezi zájmovými skupinami, tvorbu a šíření naučených videí. Kampaň je doplněná vstupním výzkumem postojů populace v tomto ohledu, vznikem doporučení pro efektivní komunikaci tématu, a medializací výstupů projektu prostřednictvím komunikace na sociálních sítích, tiskových zpráv, tiskových konferencí pro novináře a závěrečnou konferencí projektu.

Projekt dále reaguje na nedostatek informací pro plánování a následnou realizaci adaptačních opatření v regionech ČR, která by měla po Národní strategii následovat v roce 2016. Pro zlepšení informovanosti a připravenosti u veřejné správy bude v projektu provedeno navržení indikátorů environmentální zranitelnosti, jichž mohou kraje při plánování využít, dále průzkum o míře přijatelnosti různých typů adaptačních opatření pro veřejnost v regionech. V této informační linii bude v rámci projektu vytvořena metodika pro tvorbu regionálních adaptačních strategií a také sada doporučení pro identifikaci, prioritizaci a investice do adaptačních opatření na národní úrovni. Jak návrh indikátorů, tak metodiky a doporučení budou veřejnosti i veřejné správě komunikovány v rámci regionálních kulatých stolůa závěrečné konference projektu.

Vzhledem ke komplexnosti problematiky projekt společně realizují dvě univerzity, Masarykova univerzita specializovaná na environmentálně-sociologický výzkum, Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, které se specializuje na ekologické indikátory, společnost Integra Consulting jako expert pro tvorbu metodik, a nevládní organizace Zelený kruh a Centrum pro dopravu a energetiku, které mají bohaté zkušenosti s informačními kampaněmi.

Schválený grant

7 838 495 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.11.2014, Datum ukončení: 30.4.2016