Zvolte si oblast:

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu, informuje, že dne 2. června 2014 v 15.00h. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy. Otevřená výzva byla vyhlášena dne 31.3.2014 v souhrnném objemu prostředků – 341 332 419 Kč, nicméně s ohledem na úpravu kurzu CZK/EUR, došlo k navýšení objemu prostředků o 6,85% na celkovou sumu – 364 730 206 Kč. Nárůstem prostředků tak dojde v rámci otevřené výzvy k podpoře většího množství předložených projektů.