Zvolte si oblast:

Malé grantové schéma: vyhlášení otevřené výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.

Od 26. května do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“).

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese mgs@mzp.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy a formulář žádosti jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009–2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty/pokyny

Veškeré další relevantní informace a dokumenty jsou dostupné na stránce http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska  spravované Ministerstvem životního prostředí.

Dokumenty ke stažení