Zvolte si oblast:

2014

Aktuální výzvy včetně všech relevantních dokumentů pro Program CZ02 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu, informuje, že dne 2. června 2014 v 15.00h. končí možnost předkládání žádostí.

Vydáno

Malé grantové schéma: vyhlášení otevřené výzvy

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.