Zvolte si oblast:

Online seminář pro konečné příjemce grantů programu Kultura (výzvy CA1 a CH1) a Zdraví (výzvy ZDOVA1 a ZDOVA2)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Kultura a Zdraví organizuje Online seminář pro konečné příjemce grantů programu Kultura (výzvy CA1 a CH1) a Zdraví (výzvy ZDOVA1 a ZDOVA2).

Seminář se uskuteční v úterý 11. května 2021 (od 9:00 h do 13:00 h).

Cílem semináře bude seznámit konečné příjemce především s jeho povinnostmi, monitorováním projektu, změnami a finanční stránkou projektu. Seminář je primárně určen pro konečné příjemce grantů programu Kultura z výzev Současné umění (CA1), Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví (CH1) a programu Zdraví z výzev Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících (ZDOVA1) a Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (ZDOVA2).

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do pondělí 10. května 2021.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: Eva.Tomsejova@mfcr.cz.

S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.