Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Kultura.

ilustrace

Vydáno

Prezentace Programu Kultura českého kulturního sektoru v Oslu (14.2.2019)

Díky spolupráci s partnerem programu the Arts Council Norway proběhl v norském Oslu 14. února 2019 informační seminář pro zájemce o spolupráci s kulturními institucemi z České republiky v oblasti současného umění, kulturní a umělecké kritiky a spolupráce oborových a uměleckých asociací, sítí a platforem.

Aktualizováno

Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2019 uspořádalo Ministerstvo kultury ve spolupráci s partnerem programu The Norwegian Directorate for Cultural Heritage studijní cestu po vybraných technických/průmyslových památkách v Norsku

Vydáno

Propagace programu Kultura v Norsku

S cílem rozšířit povědomí o Programu Kultura mezi norskými kulturními a uměleckými institucemi připravuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Arts Council Norway, Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem Financí informační seminář určený potenciálním projektovým partnerům z Norska v oblasti současného umění.

Aktualizováno

KAPACITA NAPLNĚNA: Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví vyhlásilo dne 18. 10. 2018 výzvu k účasti na studijní cestě v Norsku. Z důvodu naplnění kapacity již prosím nezasílejte přihlášky k účasti. Další aktivity na podporu bilaterální spolupráce budou pokračovat v následujících měsících, proto sledujte prosím i nadále naše stránky.

Vydáno

UPCYCLING CULTURAL HERITAGE

S ohledem na připravované výzvy v oblasti kulturního dědictví Vám doporučujeme mezinárodní konferenci: FOCAL POINT: UPCYCLING CULTURAL HERITAGE.

Aktualizováno

Příležitosti a plánované výzvy v oblasti kultury

Dlouhodobými cíli Fondů EHP a Norska je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a přijímajícími státy.