Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Vnitřní věci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 10. 2022

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Celkové způsobilé výdaje projektu (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Vnitřní věci
1 Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy Policejní prezidium ČR 10 096 317
2 Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému Policejní prezidium ČR 8 944 610
3 Modernizace policejního výcvikového centra  Policejní prezidium ČR 99 297 918
4 Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech Policejní prezidium ČR 32 014 077
5 Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice Sdružení VIA, z. ú. 2 116 607
6 JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem Člověk v tísni 1 963 097
7 Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny Česká zemědělská univerzita v Praze 3 630 011
8 Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven Agora CE o.p.s. 2 686 215