Zvolte si oblast:

Modernizace policejního výcvikového centra

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2024
 • Doplnění informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuVnitřní věci
Název projektuModernizace policejního výcvikového centra
Číslo projektuNF-MV-PDP-002-2020
Realizátor projektu

Policejní prezidium ČR

Status

Termín realizace projektu: 1.7.2020 - 30.4.2024

Další informace

Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/pdp2-modernizace-policejniho-vycvikoveho-centra.aspx

Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR

Slavnostní ukončení projektu a otevření centra: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/moderni-policejni-vzdelavaci-zarizeni-v-casti-arealu-byvalych-kasaren-bylo-slavnostne-uvedeno-do-provozu

Článek a fotogalerie: zde

Celkové způsobilé výdaje projektu

99 297 918 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vybudování funkčního policejního školicího centra přestavbou stávajících nevyužitých vojenských zařízení v Kutné Hoře. Nezávislé funkční školicí centrum bude součástí velkého komplexu s celkovou plochou 26 418 m². Centrum se bude skládat ze 3 budov o celkové ploše 1 600 m² a bude mimo jiné obsahovat konferenční sál s maximální kapacitou 100 účastníků, 8 učeben s celkovou kapacitou asi 190 míst a ubytovací kapacity pro cca 100 účastníků. Centrum poskytne potřebné podmínky pro pořádání konferencí, školení, cvičení, workshopů, kurzů a setkání na různých úrovních, což vytvoří podmínky pro zlepšení vzdělávání Policie ČR, a tím i vyšší úroveň její profesionality a prohloubení spolupráce s dalšími zúčastněnými stranami.

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

 • Dokončení rekonstrukčních a inženýrských prací
  • školicí učebny
  • ubytovací zařízení
  • konferenční sál
 • Terénní práce
 • Inženýrské sítě
 • Stavební povolení
 • Zahájení aktivit vzdělávacích programů