Zvolte si oblast:

Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuVnitřní věci
Název projektuMediální gramotnost interaktivně a pro všechny
Internetové stránky projektu

Webové stránky projektu v českém a anglickém jazyce vzniknou na začátku realizace projektu. V současné době jsou tyto stránky v přípravě

Číslo projektuVV-MGS-008
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z donorského státu

Universitetet i Sorost-Norge

Partner projektu z ČR

Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta)

Status

V realizaci 03/2022 – 12/2023 (právní akt vydán 2. 6. 2022)

Další informace

Cílová skupina: 

Děti a mládež (0-17 let)
Starší lidé (65 let a výše)
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 033 346 Kč

Schválený grant

3 630 011 Kč (90 %)

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu „Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny“ je rozvoj mediální gramotnosti u zvláště ohrožených cílových skupin studentů ve věku 15-19 let a seniorů ve věku 65+. 
Cílové skupiny projektu jsou zranitelné z důvodu vysokého využívání technologií v kombinaci s dosud se rozvíjejícím kritickým myšlením (případ studentů) a nedostatečně rozvinutými dovednostmi pro bezpečné a efektivní fungování v online prostředí. 
Cíle bude dosaženo vytvořením a distribucí dvou interaktivních masivních otevřených online kurzů (jeden pro každou cílovou skupinu). Každý z kurzů, didakticky upravený pro danou cílovou skupinu, se bude zabývat tématy, jako jsou předměty kritického myšlení, nová a stará média nebo ověřování faktů. Jako doplnění bude sloužit vytvoření únikové hry a prvky mezigeneračního vzdělávání. Kurz bude distribuován prostřednictvím partnerů (zapojených do regionálních sítí) složených z různých aktérů zapojených do vzdělávání (střední odborné školy, knihovny, mládežnické organizace, e-seniorské platformy) vybraných zejména ze strukturálně vyloučených regionů s nízkými výsledky mediální gramotnosti. Distribuci napomohou workshopy s pedagogy partnerů. V obecné rovině projekt přispěje k odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a k cílům, které si ČR vytyčila v oblasti kybernetické bezpečnosti. Projektový tým tvoří odborníci na ICT, mediální gramotnost a sociologii z předních českých univerzit.