Zvolte si oblast:

Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 17. 10. 2022
  • doplněna příručka

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuVnitřní věci
Název projektuMediální vzdělávání prostřednictvím knihoven
Internetové stránky projektu

https://www.agorace.cz/vzdelavani/medialnivzdelavani/&nbsp

Číslo projektuVV-MGS-009
Realizátor projektu

Agora CE o.p.s.

Partner projektu z ČR

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 

Status

V realizaci 01/2022 – 12/2023 (právní akt vydán 27. 4. 2022)

Další informace

Cílová skupina:

Děti a mládež (0-17 let)
Starší lidé (65 let a výše)
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 984 684 Kč

Schválený grant

2 686 215 Kč (90 %)

Hlavním cílem projektu je zvýšit mediální gramotnost cílových skupin a tím posílit jejich schopnost bránit se dezinformacím a mediálním hrozbám ve veřejném prostoru, které jsou potřebné pro život a aktivní zapojení se do demokratického života společnosti v kontextu aktuálních i budoucích mediálních hrozeb.

Senioři se budou účastnit vzdělávacích workshopů, budou jim distribuovány textové vzdělávací materiály i e-learningové materiály. Budou zapojeni také v úvodní fázi projektu i do utváření vzdělávacích materiálů (focus groups). Deset seniorů bude také proškoleno jako vrstevničtí lektoři. Mladí lidé ve věku 15 – 17 let budou do projektu zapojeni v roli mezigeneračních lektorů workshopů. 

Cíl bude naplněn prostřednictvím tvorby vzdělávacích materiálů, vznikem metodiky ke vzdělávacímu workshopu pro seniory a realizací samotných vzdělávacích workshopů pro seniory, dále vznikem vzdělávacího videa a webové stránky. 
Projekt bude realizován prostřednictvím regionální sítě, do které budou jako partneři zapojeny knihovny ve dvou krajích (Libereckém a Královéhradeckém). Další dvě knihovny (v Karlovarském a Ústeckém kraji) budou spolupracovat na šíření výstupů. Krajské knihovny fungují jako metodická centra pro místní knihovny, s nimiž takto bude také navázána spolupráce. Systém knihoven a jejich role vzdělávacích a informačních center dobře zakotvených v lokálních komunitách představuje mimořádnou příležitost, pro celoživotní vzdělávání.
 

Dokumenty ke stažení