Zvolte si oblast:

JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuVnitřní věci
Název projektuJSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem
Internetové stránky projektu

www.jsns.cz

www.clovekvtisni.cz  

Číslo projektuVV-MGS-004
Realizátor projektu

Člověk v tísni

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Středisko volného času RADOVÁNEK
 

Status

předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 12/2023 

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 181 219 Kč

Schválený grant

1 963 097 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je vzdělávání mladých lidí prostřednictvím tzv. aktivizačního programu, do kterého budou zapojeni studenti z mimopražských regionů ČR, kteří si projdou vzdělávacím cyklem a zrealizují vlastní projekty. Aktivity projektu povedou ke zvýšení mediální gramotnosti zapojených studentů, jejich vrstevníků, mladších dětí i seniorů. Studentům budou dodány vhodné nástroje a znalosti, které jim umožní multiplikovat informace ke zvolené cílové skupině.  
V rámci projektu bude vytvořen vzdělávací materiál pro studenty, který jim poskytne informace o projektovém vedení zejména u aktivit v oblasti mediálního vzdělávání a dále bude obsahovat vzdělávací část se zaměřením zejména na dezinformace, fake news, propagandu, a kyberbezpečnost. 
Stěžejní roli v procesu vzdělávání hrají vyučující a pracovníci s mládeží, jejichž rozvoj má velký dopad na vzdělanost žáků. Některé regiony a typy škol mají malé nebo žádné možnosti/znalosti mediálního vzdělávání. V rámci projektu budou realizovány semináře pro vzdělavatele z mimopražských regionů a bude jim nabídnuta jedinečná možnost edukovat se v mediálních problematikách pomocí inovativních vzdělávacích metod, jako je výuka prostřednictvím audiovizuálních materiálů. Vzdělavatelé budou aktivně podpořeni, aby následně kvalitně zprostředkovali informace svým žákům.