Zvolte si oblast:

Online seminář pro příjemce grantů programu Lidská práva a Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 12. 2021 15:00
  • Přidány prezentace ze semináře

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva a Spravedlnost organizuje Online seminář pro konečné příjemce grantů programu Lidská práva (výzvy HROVA1A, HROVA1B, HROVA3, HRMGSA) a Spravedlnost (výzvy JU1A a JU1B).

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince 2021 (od 9:00 h do 13:00 h).

Cílem semináře bude seznámit konečné příjemce především s jeho povinnostmi, monitorováním projektu, změnami a finanční stránkou projektu.

Seminář je primárně určen pro konečné příjemce grantů programu Lidská práva z výzev Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni (HROVA1A), Budování kapacit romských poradců (HROVA1B), Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí (HROVA3), Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv (HRMGSA) a programu Spravedlnost z výzev Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (JU1A) a Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B).

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do čtvrtka 25. listopadu 2021.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

Před samotným seminářem Vám doporučujeme prostudovat tyto následující pokyny:

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: lenka.marincova@mfcr.cz.  S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.

Prezentace z online semináře jsou k dispozici níže. Video záznam naleznete zde.

Dokumenty ke stažení