Zvolte si oblast:

2013

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

-

9. - 17. prosince 2013: NORSKÁ ZIMA V LIBERCI: norsko-česká spolupráce nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů (Pozvánka)

Dne 9. prosince 2013 v 17 hod bude slavnostně zahájena výstava s doprovodným programem „Norská zima v Liberci“, kterou pořádá Velvyslanectví Norského království v Praze ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Doprovodný program představuje různé podoby norsko-české spolupráce, a to jak na poli vědy a vzdělávání, tak v oblasti kultury a sportu. Důležitým pojítkem spolupráce obou zemí jsou EHP a Norské fondy, pomocí nichž jsou financovány projekty v nejrůznějších oblastech. Výstupy některých již ukončených projektů a možnosti zapojení se do projektů nových představí výstava doplněná několika přednáškami. Zahrnuty jsou také pořady pro širokou veřejnost věnované norským vánočním tradicím a norsko-české historii lyžování. Od 9. do 17. prosince se mohou návštěvníci zapojit do soutěže o hodnotné ceny.
Více informací včetně programu naleznete zde: http://www.noramb.cz/News_and_events/EEA_grants/Norska-zima-v-Liberci/.

-

5. listopadu 2013 - Konference na téma „Industriální kulturní dědictví“ v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (Program CZ01)

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009 – 2014 si Vás dovoluje pozvat na Konferenci na téma „Industriální kulturní dědictví“ v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, která se uskuteční dne 5. listopadu 2013 v Ostravě (Dolní oblast Vítkovice). Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu konference. Zájemci se mohou registrovat do 1. listopadu 2013 na emailu conferenceVitkovice@mfcr.cz. Nezapomeňte, prosím, uvést jméno, název instituce a kontakt.

-

30. - 31. května 2013 - Match-making event v Česko-norském výzkumném programu v Praze pořádá MŠMT

Ve dnech 30.-31. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Norskou vědeckou radou a Norským velvyslanectvím v Praze akci “Matchmaking Event”, jejímž účelem je podpora vytváření partnerství ve společných projektech v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond pro podporu výzkumu).  Akce se koná v budově C na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7 v Praze.

-

6. - 7. června 2013 - Konference k Programu „Scholarship“ v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Ve dnech 6. a 7. června proběhla blízko norského města Bergen konference, kterou pořádala norská partnerská organizace Centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání (SIU) pro zástupce zprostředkovatelů programů a dalších subjektů participujících na přípravě a implementaci programů týkající se spolupráce v oblastech „Research“ a „Scholarships“ v rámci v EHP a Norských fondů.

9.9.2013 - Zahajovací konference Programu CZ12 - Dejme že(nám) šanci - financovaného z Norských fondů

Zahajovací konference se uskuteční v pondělí 9. září 2013 od 9:00 do 16:00 v prostorách Era svět (Jungmannovo náměstí 767, Praha 1). Budou na ní představeny zkušenosti z Norska a zájemci se mohou dovědět, jak požádat o grant.

7.10.2013 - Konference představí program financovaný z Norských fondů v oblasti justice

Dne 7. října 2013 se uskuteční Zahajovací konference Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 - 2014

Dne 21. srpna 2013 od 10:00 hodin se v Divadelním sále Psychiatrické nemocnice Bohnice uskuteční za účasti zástupců Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy - Ministerstva financí, partnera programu - Ministerstva zdravotnictví a Velvyslanectví Norského království v Praze Zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 - 2014.