Zvolte si oblast:

2014

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

-

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 21.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10 v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

-

Vyhlášení výzvy v rámci Programu CZ07 – „Spolupráce škol a stipendia“

Dne 26. ledna 2015 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce, Zprostředkovatel programu CZ07 - „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů. Termín uzavření výzvy je 26. března 2015 v 15:00.

Informační seminář v rámci Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce – Zprostředkovatel Programu CZ07 – pořádá informační seminář, který se uskuteční dne 27.1.2015 v 15 hod.

Informační seminář v rámci Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce – Zprostředkovatel Programu CZ07 – pořádá informační seminář, který se uskuteční dne 21.1.2015 ve 13 hod.

-

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 12.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06 v rámci fondů EHP 2009 – 2014.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 7. 1. 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02 v rámci EHP fondů 2009 –2014.

Seminář k zadávání veřejných zakázek pro úspěšné žadatele o grant v rámci Programu CZ06

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ pořádá seminář k zadávání veřejných zakázek určený pro úspěšné žadatele o grant.

-

Výzva k předkládání žádostí o grant na studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

-

2. kolo grantových výzev v Programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha jako Zprostředkovatel Programu Dejme (že)nám šanci vyhlašuje dne 14.11.2014 druhé kolo výzev k předkládání žádostí o grant. Celkem bude v tomto kole rozděleno 21,5 milionů CZK na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

-

Výzva k předkládání žádostí o Přípravné návštěvy v rámci Bilaterálního fondu v Programu CZ07

Dne 5. listopadu 2014 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce jako Zprostředkovatel Programu otevřenou výzvu k předkládání žádostí o přípravné návštěvy v Programu CZ07 – „Spolupráce škol a stipendia“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

-

Výzva k předkládání žádostí o grant na účast na setkání v Norsku financovaného z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programu CZ06 v programové oblasti č. 17

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 23. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

-

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu a Arts Council Norway – Partnerem programu z donorského státu vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“.

Seminář pro žadatele v rámci Malého grantového schématu Programu CZ11 (Olomouc)

V rámci výzvy Malého grantového schématu pořádá Ministerstvo zdravotnictví dne 4.11.2014 v Olomouci seminář pro žadatele určený všem oprávněným žadatelům o poskytnutí grantu na sub-projekty Malého grantového schématu pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a pro Aktivitu II. „Péče o děti“ v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Seminář pro žadatele v rámci Malého grantového schématu Programu CZ11 (Praha)

V rámci výzvy Malého grantového schématu pořádá Ministerstvo zdravotnictví dne 30.10.2014 v Praze seminář pro žadatele určený všem oprávněným žadatelům o poskytnutí grantu na sub-projekty Malého grantového schématu pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a pro Aktivitu II. „Péče o děti“ v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel Malých grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlašuje dne 15. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu (MGS) pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

-

Vyhlášení 2. výzvy v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - výzva pro obce a kraje

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlašuje dne 20. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009-2014.

-

Semináře pro žadatele v Programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace

V rámci druhé výzvy pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci (Zprostředkovatel programu) s Nadací Partnerství semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z prostředků EHP fondů 2009 – 2014.

Konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 - si Vás dovoluje pozvat na konferenci programu Dejme (že)nám šanci, která se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v Kavárně Era svět, Jungmannovo náměstí 767.

-

Kontaktní seminář v rámci programu pro spolupráci škol a stipendia

Dům zahraniční spolupráce organizuje ve dnech 23.-25. listopadu 2014 kontaktní seminář v rámci programu Spolupráce škol a stipendia financovaného z EHP a Norských fondů. Cílem semináře je navázání projektového partnerství mezi žadateli z ČR, Slovenska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

-

Vyhlášení druhé otevřené výzvy v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti (Zprostředkovatel Programu CZ03) a Nadace Partnerství vyhlašují dne 1. 10. 2014 druhou otevřenou výzvu k předkládání žádostí do Programu Fond pro nestátní neziskové organizace financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Informační seminář v rámci Programu CZ07 (Ústí nad Labem)

Dne 9.10.2014 pořádá v budově Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům zahraniční spolupráce informační seminář určený pro studenty a pracovníky univerzity. Posluchači budou seznámeni s textem výzvy a aktivitami, na které lze čerpat prostředky.

Informační seminář v rámci Programu CZ07 (Plzeň)

Dne 3.10.2014 pořádá Dům zahraniční spolupráce a Západočeská univerzita v Plzni informační seminář určený pro studenty a pracovníky univerzity. Posluchači budou mít možnost seznámit se s podmínkami čerpání prostředků na zahraniční pobyty a stáže.

Informační seminář v rámci Programu CZ07 (Brno)

Dne 2.10.2014 proběhne v Brně informační seminář pro studenty a pracovníky zahraničních oddělení VŠ. Účastníci budou informováni o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce.

-

Mimořádná výzva v Programu CZ12 – „Dejme (že)nám šanci“

Nadace Open Society Fund vyhlásila mimořádnou otevřenou výzvu v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů.

Informační seminář v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07 (Pardubice)

Dne 7.10. 2014 pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 – v Kulturním centru Pardubice informační seminář určený pro pracovníky na primární či sekundární úrovni vzdělávání.

Informační seminář v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07 (Jihlava)

Dne 23.9. 2014 pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 – v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina informační seminář určený pro pracovníky na primární či sekundární úrovni vzdělávání.

-

Vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program Spolupráce škol a stipendia“

Dne 26. srpna 2014 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel programu CZ07 - „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů. Termín uzavření výzvy je 29. října 2014. Výzva je vyhlášena na aktivity z fondů EHP i Norských fondů. Konkrétně se jedná o projekty mobilit a stáže (fondy EHP a Norské fondy) a projekty institucionální spolupráce (fondy EHP a Norské fondy).

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ02

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ v rámci Programu CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 11. července 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů 2009-2014.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 17. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci otevřené výzvy v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 11.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 na Aktivitu II.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašují dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 na Aktivitu I.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašují dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘.

Kontaktní seminář - Program CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

Ministerstvo práce a sociálních věcí, partner Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“, pořádá dne 3. 6. 2014 v Praze Kontaktní seminář určený pro potenciální žadatele.

Zahajovací konference představí program v oblasti Schengenské spolupráce

Dne 30. dubna 2014 se v Novoměstské radnici v Praze uskuteční Zahajovací konference Programu CZ14 – „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

-

Semináře pro žadatele o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění

V návaznosti na výhlášení výzev v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění se 22. a 24. dubna 2014 uskuteční semináře pro žadatele o grant. Semináře pro žadatele pořádá partner programu – Ministerstvo kultury ČR. Bližší informace o obsahu seminářů a registraci na seminář naleznete na stránkách programu.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02-PO2,3,7

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06-PO17

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“

-

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06-PO16

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00 hod.

Kontaktní seminář - Program CZ11 „iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (Pozvánka)

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014. Pro účast na semináři je nutné vyplnit Žádost, která je uvedena v příloze č. 7 pozvánky, a to dle instrukcí uvedených v pozvánce na kontaktní seminář. Součástí příloh pozvánky na kontaktní seminář je také zveřejnění plánovaného věcného zaměření výzev a harmonogram. Tyto dokumenty nejsou finálním textem výzev. Slouží potenciálním žadatelům k posouzení, zda jsou jejich projektové žádosti relevantní k předložení v rámci otevřených výzev Programu CZ11.

-

Vyhlášení výzvy v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07). Datum vyhlášení je 17. února 2014, konečný termín pro podání žádosti: 17. dubna 2014.

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka (28.2.2014)

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.). Více informací k chystaným seminářům najdete na stránkách DZS - http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva/.

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka (14.2.2014)

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.). Více informací k chystaným seminářům najdete na stránkách DZS - http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva/.

Zahajovací konference Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění (Pozvánka)

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění si Vás dovoluje pozvat na Zahajovací konferenci Programu, která se uskuteční v Praze 5. února 2014 od 15. hodin v paláci Žofín.
Zahajovací konference představuje rovněž příležitost k neformálnímu setkání s potenciálními zahraničními partnery, a to u příležitosti večerního neformálního setkání v Muzeu Kampa (U Sovových mlýnů 2, Praha), kde od 19.30 hodin proběhne závěrečná část konference.

Vzhledem k omezené kapacitě konference, je nutné se pro účast na konferenci zaregistrovat, a to na: konferenceCZ06@mfcr.cz nejpozději do 29. ledna 2014. Uveďte prosím své jméno, instituci a zájem o účast na neformálním setkání.

-

Nadace Open Society Fund Praha otevírá první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci

V úterý 14.ledna 2014 otevírá Nadace Open Society Fund Praha první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. V programu, který je financován z Norských fondů, je na malé a velké granty určeno v prvním kole celkem 126 milionů korun. Další 2 miliony půjdou na sdílení zkušeností a posilování partnerství organizací z České republiky a Norska z tzv. Fondu bilaterální spolupráce.

O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Na zpracování žádostí mají žadatelé 2 měsíce. Uzávěrka je 14. března 2014. Výjimkou je finanční podpora speciálně na bilaterální spolupráci, o kterou lze žádat průběžně až do konce roku 2015.

Aktuální grantové výzvy a další informace naleznete na webových stránkách zprostředkovatele Programu CZ12 www.dejmezenamsanci.cz.

Kontaktní seminář programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (MŽP - partner programu)

Ministerstvo životního prostředí, partner Programu CZ02 „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“ pořádá dne 29. ledna 2014 v Praze – Průhonicích Kontaktní seminář. Seminář je zaměřen na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a norskými institucemi, které působí v oblasti životního prostředí. Více informací naleznete na webových stránkách partnera Programu, konkrétně zde: http://www.mzp.cz/cz/ehp_fondy_seminar_2014 a http://www.mzp.cz/cz/kontakni_formular_ehp_fondu.

Zahajovací konference programu CZ02 - Biodiverzita , monitoring a změna klimatu

Zahajovací konference Programu CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu v rámci EHP Fondů 2009 – 2014“ se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 v prostorách zámku Průhonice (Květnové náměstí 1). Budou na ní představeny zkušenosti z Norska a zájemci se mohou dovědět, jak požádat o grant. Pozvánku na konference najdete v příloze. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 21. ledna 2014 na adresu konferenceCZ02@mfcr.cz.