Zvolte si oblast:

2019

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

-

Kontakní seminář programu "Vzdělávání"

Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel českého programu Vzdělávání financovaného z Fondů EHP 2014-2021, zve zástupce českých škol na kontaktní seminář, který se koná dne 22.-24. října 2019 a jehož cílem je posílit spolupráci s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kulturní seminář v oblasti kulturního dědictví

V pondělí 27. května 2019 pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví v programu Kultura. Seminář se bude konat v Národním technickém muzeu v Praze, Kostelní 42, Praha 7.

Zahajovací konference programu Kultura

Dne 28. 5. 2019 proběhne v podzemí bývalého Domu uměleckého průmyslu (DUP 39), prostorech Divadla X10 (Charvátova 10/39, Praha 1) Zahajovací konference programu Kultura podpořeného Fondy EHP 2014 - 2021.

Zahajovací konference programu Řádná správa

Dne 6. června 2019 proběhne v prostorech Sněmovní 7 Zahajovací konference programu Řádná správa věcí veřejných podpořeného Fondy EHP 2014 - 2021. Cílem programu je lepší integrita a odpovědnost veřejné správy a podpora opatření zaměřených na zvýšení efektivity a transparentnosti státní správy, participativní demokracii, boj proti korupci a boj proti praní špinavých peněz.

-

Matchmaking seminář KAPPA

Dvoudenní seminář nabitý informacemi o zcela novém programu KAPPA pro aplikovaný výzkum financovaný z grantů EHP a Norska a navíc vynikající příležitost najít partnera na Matchmaking v nejvyšší konferenční místnosti v České republice - City Tower Praha.

Státní fond životního prostředí připravuje kontaktní seminář Programu Životní prostředí

Kontaktní seminář pro potenciální žadatele o finanční prostředky a partnery projektů z donorského státu se uskuteční dne 10. dubna 2019 v Praze. Seminář je součástí programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který je financován z prostředků Norských fondů 2014-2021.