Zvolte si oblast:

2020

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Regionální centrum Olomouc)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Seminář pro žadatele – Kulturní dědictví

Seminář určený žadatelům ve vyhlášené výzvě na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví proběhne 15. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1 - Konírna). Z kapacitních důvodů byla registrace na seminář již uzavřena.

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem proběhne 16. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1 - Konírna). Kapacita naplněna.