Zvolte si oblast:

Schválení předem definovaného projektu Ministerstva spravedlnosti v Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20. srpna 2014 byl v rámci Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválen projekt Ministerstva spravedlnosti ,,Zavedení videokonferencí v rezortu justice‘‘.

Cílem projektu je zavedení videokonferencí do resortu spravedlnosti. Využitím tohoto způsobu komunikace v resortu justice je možné výrazným způsobem přispět k zefektivnění fungování všech jeho složek, tzn. soudů, státních zastupitelství a vězeňské služby. Obecným cílem projektu je zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi. Tohoto cíle bude dosaženo zejména snížením finančních nákladů na svědečné, znalečné a transporty osob ve výkonu trestu nebo umístěných ve vazebních věznicích, které vystupují jako svědci v jiných případech, případně na dopravu dalších účastníků soudního řízení k soudu. Bude zajištěna i větší bezpečnost než při převozech účastníků a to jak při vnitrostátním, tak i přeshraničním styku. Dalším očekávaným přínosem projektu je zkrácení časových prodlev v soudním řízení.

Celkový rozpočet projektu je 61 129 617 CZK.